ali tareen

'a modern love', 2015

 

'so much for love, mixed media on wood, 2013

'so much for love, mixed media on wood, 2013

'how to disappear' mix media on canvas, 2014

'how to disappear' mix media on canvas, 2014

'rape me again please', mix media on canvas, 2014

'rape me again please', mix media on canvas, 2014

'losing all hope was freedom', mixed media on canvas, 2014

'losing all hope was freedom', mixed media on canvas, 2014

'untitled', mixed media on wood, 2014

'untitled', mixed media on wood, 2014

'untitled', mixed media on canvas, 2014

'untitled', mixed media on canvas, 2014
Cesky

‘Moderní láska’ je soubor děl anglického umělce Ali Tareena, který tvoří v Praze. V této kolekci odkrýva boj o moc v mezilidských vztazích i mezi sebou samými. Pohrává si se střípky svých zkušeností, barvami a tvary, které se derou z jeho pdvědomí.

 Anglický filozof Bertram Russell tvrdil, že moc je základním prvkem každého mezilidského vztahu ve smyslu proudění energie, která se přemění ve fyzično. Moc je základ každého vztahu, kde ego otevírá nové hranice u submisivního jedince, kterého ovládne či u dominantního, který převezme kontrolu. Je možné mít smysluplný vztah s někým, nad kým nemáme žádnou moc nebo od nad námi? Jak a proč nás moc kazí?

Výstava představí malby a kresby, které vyobrazují širokým spektrem vrstev barev a tahů ojedinělé momenty, jak doslovně tak i metaforicky. V mnoha dílech jednoduché kontury vytvářejí kontrast už tak k expresivním prvkům. Použitím výrazných tahů Tareen vyjadřuje napětí k odhalení myšlenek ukrytých v nejhlubších zákoutí mysli.


English

A modern love is a collection of work by English artist, Ali Tareen. A modern love explores power struggles in various relationships (with another person or with themselves) and playing with moments of various encounters between memory, colours and lines that rose from subconscious decisions.

The English philosopher Bertram Russell argued that power is the fundamental ‘stuff’ of human relationships in the way that energy is in alliance to physics.  Power is at the heart of every relationship and where the ego opens up new boundaries for submissive occupation or play the dominate role taking over the person or thing. Is it impossible to have a meaningful relationship with someone without having some power over that person, and he or she must also have some power over you? How and why can power corrupt us?


The exhibition features paintings and drawings that portray different individual moments, juxtaposed with a spectrum of layered colours and lines both materially and metaphorically. In a number of works, simple lines are formed to bounce off the background creating contrasting, expressive gestures. Using drawn characters, Tareen investigatestension as a means for uncovering moments from the deepest corners of his mind.