New solo exhibition, 'Whispers from my heart', 19.09.14

New solo exhibition - 'Whispers from my heart' with Pecha Kucha 20 x 20 presentations.

Opening 19.09.14 from 7pm at Ferdinandka, Mariánské Lázně, Czech Republic

English Ali Tareen a visual artist from London, UK is going to exhibit a collection of mixed media paintings ‘Whispers from my heart’ at Pavilion Ferdinandova pramene in Mariánské Lázně. The exhibition investigates the notion based on power struggles in relationships between humans in the fast replacement and the fast information age. Did our great grand parents have a happier life with other people compared to us? Why are there more divorces than ever before? How has the fast information age affected our relationships? The age of the replacement can easily be spotted in Today’s world throughout society. If something gets broken, instead of people trying to fix the problem, it often tends to replaced. If we look at things such as machines, clothes, labour, it has become the ‘norm’ to substitute it if we become dissatisfied with it. For this series, Tareen x-rayed his own experiences of intimacy and openly confesses in mixed media drawings. Each work transports you to various parts of the artist’s mind and unleashes memories that were running riot. Tareen is a visual artist who has been living in Prague, The Czech Republic for over 5 years. He trained at Central Saint Martins, London, UK and currently works at Karlin Studios in Prague  Czech  Ali Tareen, výtvarník z Londýna, chystá výstavu sve sbírky obrazů " Š epot mého srdce" v pavilonu Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních.   Výstava zkoumá teorii založenou na mocenských bojích v mezilidských vztazích v dnešní zrychlené době a v době snadné náhrady.  Ali Tareen je výtvarný umělec, který žije v Praze více než 5 let. Studoval na univerzitě Central Saint Martins v Londýně. V současné době vytváří v Karlin Studios v Praze.  Měli naši prarodiče lepší vztahy s ostatními lidmi ve srovnání s námi? Proč je více rozvodů než v minulosti? Jak současná zrychlená doba ovliv ň uje naše vztahy?   Současná práce Ali Tareena se zabývá snadnou náhradou. Nyni lze snadno nahradit vše. A vidíme to v celé společnosti. Rozbije-li se něco, místo toho, abychom se to snažili spravit, radeji to vyměňíme za nové. Podíváme-li se na věci, jako jsou stroje, oblečení, stalo se "normou" nahradit vše, co už nás neuspokojuje. V této sbírce, Tareen promítá vlastní zkušenosti intimity a otevřeně se zpovídá ve svých kresbách. Každá práce vás přenese do odlišné části umělcovy mysli a odkazuje na neutichající vzpomínky.  http://www.svihak.net/  https://www.facebook.com/PechaKuchaML?fref=nf  https://www.facebook.com/kulturniozdraveni?fref=ts   http://www.alitareen.com/

English
Ali Tareen a visual artist from London, UK is going to exhibit a collection of mixed media paintings ‘Whispers from my heart’ at Pavilion Ferdinandova pramene in Mariánské Lázně. The exhibition investigates the notion based on power struggles in relationships between humans in the fast replacement and the fast information age.

Did our great grand parents have a happier life with other people compared to us? Why are there more divorces than ever before? How has the fast information age affected our relationships?

The age of the replacement can easily be spotted in Today’s world throughout society. If something gets broken, instead of people trying to fix the problem, it often tends to replaced. If we look at things such as machines, clothes, labour, it has become the ‘norm’ to substitute it if we become dissatisfied with it. For this series, Tareen x-rayed his own experiences of intimacy and openly confesses in mixed media drawings. Each work transports you to various parts of the artist’s mind and unleashes memories that were running riot.

Tareen is a visual artist who has been living in Prague, The Czech Republic for over 5 years. He trained at Central Saint Martins, London, UK and currently works at Karlin Studios in Prague


Czech

Ali Tareen, výtvarník z Londýna, chystá výstavu sve sbírky obrazů "Šepot mého srdce" v pavilonu Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních.

Výstava zkoumá teorii založenou na mocenských bojích v mezilidských vztazích v dnešní zrychlené době a v době snadné náhrady.

Ali Tareen je výtvarný umělec, který žije v Praze více než 5 let. Studoval na univerzitě Central Saint Martins v Londýně. V současné době vytváří v Karlin Studios v Praze.

Měli naši prarodiče lepší vztahy s ostatními lidmi ve srovnání s námi? Proč je více rozvodů než v minulosti? Jak současná zrychlená doba ovlivňuje naše vztahy?

Současná práce Ali Tareena se zabývá snadnou náhradou. Nyni lze snadno nahradit vše. A vidíme to v celé společnosti. Rozbije-li se něco, místo toho, abychom se to snažili spravit, radeji to vyměňíme za nové. Podíváme-li se na věci, jako jsou stroje, oblečení, stalo se "normou" nahradit vše, co už nás neuspokojuje. V této sbírce, Tareen promítá vlastní zkušenosti intimity a otevřeně se zpovídá ve svých kresbách. Každá práce vás přenese do odlišné části umělcovy mysli a odkazuje na neutichající vzpomínky.

http://www.svihak.net/

https://www.facebook.com/PechaKuchaML?fref=nf

https://www.facebook.com/kulturniozdraveni?fref=ts

http://www.alitareen.com/