Ali Tareen Works banner.jpg

(b.1981, London, UK) 

English

Ali Tareen obtained a BA (Hons) at Central Saint Martins College of Art & Design, graduating with a First Class Certificate. Since then he has exhibited in numerous countries such as; the UK, Czech Republic and Spain and has worked as a studio artist at Karlin Studios with Misa Pertu in Prague, Czech Republic. His works are in private collections across, the UK, Europe, The USA and Australia.

Ali Tareen uses a visual language of intricate drawing of contradictory scenarios that challenges, explores and questions the varied arenas of duality of the human condition. This involves, ego, power, sex, death and identity mixed with hints of irony, repulsion and sarcasm, which is informed by memories and experiences of living in Prague and London. This theme of duality that is persistent throughout Tareen's oeuvre is inspired by his conflicting childhood and background, having parents from two very different cultures and mind-sets, Pakistan and England.

‘Tareen confronts the day-to-day hows and whys head on. From the wild and wonderful to the bizarre and banal, we are gifted a look into a world of contrast, role reversal and stereotype.’


  


Cesky

Ali Tareen získal titul BA (Hons) na střední škole Saint Martins College of Art & Design, absolvoval certifikát první třídy. Od té doby vystavoval v mnoha zemích, jako např. Velké Británii, České republice a Španělsku a pracoval jako studiový umělec v Karlin Studios u Misa Pertu v Praze. Jeho práce jsou v soukromých sbírkách napříč Spojeným královstvím, Evropou, USA a Austrálií.

Ali Tareen používá vizuální jazyk složitého kreslení hybridních scénářů, který vyzývá, zkoumá a zpochybňuje rozmanité arény duality lidského stavu. To zahrnuje ego, sílu, pohlaví, smrt a identitu smíchané s náznaky ironie, odpudivosti a sarkasmu, které jsou informovány vzpomínkami a zkušenostmi žijícími v Praze a Londýně. Toto téma duality, které je trvající během Tareenova díla, je inspirováno jeho konfliktním dětstvím a zázemím, má rodiče ze dvou velmi odlišných kultur a myslových souborů, Pákistánu a Anglie.

‘Tareen se setkává s každodenním shromažďováním a hlavou. Z divočiny a nádherného až bizarního a banálního, jsme obdařeni podívat se do světa kontrastu, zvrácení rolí a stereotypu.’
 


Solo Exhibitions

'Last exit to repel yourself', Fashion Bistro, Prague Cz, 2018 

'Down is the new up', Four Corners Gallery, Prague Cz, 2017 

'Vanity Sluts',  Žižkovšiška, Prague Cz, 2016 

'A modern love', Galerie Lajka, Prague Cz, 2015 

'Polidicks', The Solution, Prague, Cz, 2015 

'Whispers from my heart'Ferdinandův Pramen, Mariánskě, Lázně, Cz, 2014 

‘Absurdity Part 2’, Karlin Studios, Prague, Cz, 2012 

‘Absurdity’, Four Corners Gallery/Bar 7, Prague, Cz, 2012 (Curated By Suzanne Kass) 

‘Welcome To fairy tale republic’, Anglo American Art Space, Prague, Cz, 2011 

‘Between me and you’, PYMCA Gallery, London, UK, 2007'Last exit to repel yourself', Fashion Bistro, Prague Cz, 2018

 

Group Exhibitions
 

'Entanglement', Dark Matter Gallery, Prague Cz, 2016

'Hope of wrecks', Museum of St Albans & The Art and Design Gallery - University of Hertfordshire, UK, 2013 (Curated by Simon Hollington and Andrew Marsh)

'Kdo Lže, Krade/Who lies also steals', Artinbox Gallery, Prague, Cz, 2013 (Curated by Nadia Rovderová)

‘No dolls please’, 491 Gallery, London, UK, 2009

‘Bedroom conundrums’ ‘101 House, London, UK, 2008

'Stokefest’, Clissold Park, London, UK, 2006

‘Now!, Now!, Now!’, The Others Gallery, London, UK, 2005

‘Conflicts in London’, the Others Gallery, London, UK, 2005

‘Future map:’, The Arts Gallery, London, UK, 2004

‘L.I.E.S’, Café de Paris, London, UK, 2003

‘Direction: Final Year Show’, Central Saint Martins, London, UK 2003

‘BAAD2: Untitled' University of the Arts gallery, London, UK, 2002

‘BAAD1: Introduction to the Rat Race. John Godchild Memorial Exhibition’, Lethaby Gallery, London, UK, 2001. (Curated by Jo Addison)

‘Foot’, Elizbal Design College, Barcelona, Spain, 2001

 

Commissions

Thoola album cover and inlay, 2014

Wunderman, ‘Sweet Dreams', spray paint on bottles, Prague, Czech Republic, 2014

Stuart Letchford, 'Africa', Mural, acrylic paint and pencil on a wall, London, UK, 2008

 

Publications

Kdo Lže, Krade/Who lies also steals', exhibition catalogue, 2015

 

Education

1st (Hons) Art & Design, Central Saint Martins 2000-2003
Foundation/GNVQ Art & Design, Havering College 1997-1999

 


Links

Review of 'Polidicks' - Prague TV

Review of the 'Absurdity' Exhibition by Rob Warren

Martin Fryč - 'Vanity Sluts'

Martin Fryč - 'A Modern Love'

Martin Fryč - 'Polidicks'

Mark Divo -The Solution 

Art Directors Club Czech Republic Creative Awards 2014

The Hope of Wrecks Exhibition

Artinbox Gallery

'Kdo Lze Krade'/'Who Lies Also Steals' Exhibition

Ceskatelevize